Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wiadomości

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Z historycznej karty…

9 grudnia mija 90 lat od dnia przeprowadzenia Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 1931r. Jego wyniki opublikowane w 39 tomach, dostępne są w formie papierowej i on-line w Centralnej Bibliotece Statystycznej.

Zakres tematyczny, organizacja i regulacje prawne były nawiązaniem do wcześniejszego spisu powszechnego z 1921r.   W 1931 r. dużą wagę przywiązywano do popularyzacji badania oraz kompetencji i obowiązków komisarzy spisowych. Jeśli chodzi o różnice, to w kwestionariuszu pominięto m.in. kwestię narodowości  oraz gospodarstw rolnych. Dodano za to pytanie o umiejętność pisania.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. o sposobie przeprowadzenia spisu powszechnego określono także możliwości przyznania odznaki honorowej „Za Ofiarną Pracę” za dobrą akcję spisową. Wykonawcą odznak był Stanisław Repeta, warszawski medalier i rzeźbiarz.

„Jedynie spisy ludności są w stanie określić kierunek, w jakim odbywa się rozwój danego społeczeństwa; z drugiej strony – dostarczają one niezbędnych danych liczbowych, które są konieczną podstawą racjonalnej działalności na każdym polu życia państwowego i społecznego (…) Nie ulega tedy żadnej wątpliwości, że dopiero spis tegoroczny odzwierciedli wiernie obraz Polski współczesnej, oddzielonej od przełomowych momentów odzyskania niepodległości dziesięcioletnim okresem pokojowego bytu państwowego.”   

                                                        Cytat z ulotki „Co nam da drugi powszechny spis ludności”

Lekcja biblioteczna dla uczniów

7 października 2021 r. naszą czytelnię już po raz kolejny odwiedzili uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 355 im. Jana Wedla.

Podczas spotkania nasi goście mogli poznać historię Centralnej Biblioteki Statystycznej i jej zbiorów. Rozmawialiśmy również o pracy biblioteki dziś, oglądaliśmy dawne i współczesne publikacje a także rozwiązywaliśmy krzyżówki.

Dziękujemy bardzo za miłe spotkanie. 

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w lekcjach w Centralnej Bibliotece Statystycznej.

Festiwal Kultury Bez Barier 2021

Odbywający się co roku Festiwal Kultury Bez Barier to, jak zapewniają organizatorzy, najbardziej otwarte wydarzenie w Polsce oferujące dostęp do spektakli, pokazów filmowych, wystaw, koncertów, spacerów i warsztatów.

W Festiwalu po raz wziął udział Główny Urząd Statystyczny i Centralna Biblioteka Statystyczna  przygotowując wykład on-line „Spisy powszechne od kulis”.

Częścią wykładu jest przygotowana w naszej bibliotece prezentacja „100 lat spisów ludności Głównego Urzędu Statystycznego” przybliżająca historię polskich spisów i publikacje wydane przy ich okazji.

Na ekranie możemy zobaczyć przykłady wydawnictw z wynikami kolejnych spisów ludności a także plakaty, ulotki informacyjne. Wiele z nich znajduje się do dziś w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Zapraszamy serdecznie na stronę Festiwalu https://fkbb.pl

Finał Narodowego Spisu Powszechnego 2021

30 września zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

W tym dniu jednym z miejsc, w którym można było wziąć udział w badaniu była czytelnia Centralnej Biblioteki Statystycznej, w której zorganizowany został punkt spisowy.

Aż do północy wspólnie z bibliotekarzami na wszystkich czekali rachmistrzowie ze specjalnymi terminalami.

Punkt przez cały dzień cieszył się bardzo dużą frekwencją. Dziękujemy organizatorom, bibliotekarzom oraz wszystkim, którzy odwiedzili naszą czytelnię.

Podziękowania kierujemy również do rachmistrzów spisowych. Dziękujemy za miłą współpracę oraz Państwa zaangażowanie i profesjonalizm.

Było nam bardzo miło wspólnie wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu jakim jest Narodowy Spis Powszechny.

Zapraszamy wszystkich do kolejnych wizyt i korzystania ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej.

50. Ogólnopolski Konkurs Statystyczny rozstrzygnięty

Zakończyła się pięćdziesiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, który od 1968 r. organizowany jest przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podobnie jak co roku uczestnicy przesłali do nas wiele interesujących prac przygotowanych przy wykorzystaniu  wydawanego przez GUS „Małego rocznika statystycznego Polski”.

W 2021 roku, roku Narodowego Spisu Powszechnego, tematy konkursowe związane były z warunkami życia polskich gospodarstw domowych. Oceniane były ich dochody, wyposażenie oraz warunki mieszkaniowe.

Tradycyjnie poziom Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego był bardzo wysoki. Zwycięzcą i zdobywcą nagrody głównej – laptopa został Jakub Wiśniewski, uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Pozostali laureaci otrzymali smartfony, czytniki e-booków i albumy książkowe. Za największą liczbę nadesłanych prac nagrodę specjalną w postaci albumów i wydawnictw GUS otrzymał Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica nr 5 w Słupsku.

Pełna lista laureatów i przyznanych nagród jest opublikowana na stronie internetowej Centralnej Biblioteki Statystycznej w zakładce „Konkurs”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom za przygotowane prace. Gratulujemy zwycięzcy i wszystkim nagrodzonym oraz zapraszamy do uczestnictwa przyszłorocznej, już 51. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego.

Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego

15 marca z działalnością Centralnej Biblioteki Statystycznej mieli okazję się zapoznać studenci  Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ze względu na obowiązujące ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, spotkanie odbyło się w trybie zdalnym.

Dziękujemy bardzo za tę wirtualną wizytę, która sprawiła  nam ogromną radość.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki. Jest to możliwe również na odległość, poprzez kontakt telefoniczny, e-milowy oraz naszą witrynę internetową.

Zdalna lekcja o statystyce

18 grudnia 2020 r. Centralna Biblioteka Statystyczna uczestniczyła w zorganizowanej w Głównym Urzędzie Statystycznym lekcji o statystyce. Uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie wraz z opiekunami.

Z powodu panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń w organizacji spotkań z młodzieżą lekcja przeprowadzona została w formie zdalnej. Dzięki transmisji internetowej mogliśmy opowiedzieć o naszej bibliotece i pokazać publikacje z jej zbiorów.

Dziękujemy serdecznie za możliwość spotkania w tak miłym gronie.

Wielka Zbiórka Książek 2020

W dniach 8.09.2020–11.10.2020 r. odbyła się  kolejna Wielka Zbiórka Książek organizowana przez fundację Zaczytani.org.

W ramach tej szczytnej akcji zbierane były książki dla bibliotek w szpitalach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, hospicjach, punktach krwiodawstwa, centrach lokalnej aktywności oraz innych placówkach pomocowych.

W zbiórce raz kolejny wzięli udział  Główny Urząd Statystyczny i Centralna Biblioteka Statystyczna.

W punkcie zbiórki, który znajdował się w naszej czytelni zebrano w tym roku aż 1018 książek, w tym 697 dla dorosłych i 321 dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy organizatorom akcji oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i ofiarowali swoje książki, które już wkrótce trafią do nowych czytelników.

CBS w projekcie Unii Europejskiej Time Machine

W I półroczu 2020 r. Centralna Biblioteka Statystyczna została członkiem stowarzyszonym UE Time Machine. Finansowany przez UE projekt Time Machine jest ogólnoeuropejską inicjatywą, której celem jest rozwój technologii związanych z digitalizacją europejskiego dziedzictwa kulturowego, przechowywanego w archiwach, bibliotekach, muzeach, kolekcjach prywatnych, itp. Projekt ten ma m.in. na celu stworzenie Big Data przeszłości na bazie danych dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to zarówno rozwoju infrastruktury związanej z digitalizacją zasobów, jak i platformy, która oferować będzie dostęp do bogatych informacji o historii Europy.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy grupa ponad 500 europejskich instytucji - 184 najlepszych instytutów badawczych, ogromna rzesza galerii, bibliotek, archiwów i muzeów (GLAM), a także czołowe duże przedsiębiorstwa, innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i znaczące organizacje społeczne - opracowały konkretny i dalekosiężny plan, który urzeczywistni te ambicje w ciągu najbliższych 10 lat. Z Polski w projekcie zaangażowane są Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, z którym współpracujemy przy budowie platformy FBC (Federacja Bibliotek Cyfrowych w Polsce), Uniwersytet Warszawski oraz Narodowe Archiwum w Krakowie.

XLIX Ogólnopolski Konkurs Statystyczny rozstrzygnięty

Zakończyła się XLIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego. Konkurs ten od 1968 r. organizowany jest przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co roku uczestnicy, którymi mogą być uczniowie szkół średnich, przygotowują i przesyłają na adres organizatora pracę na jeden z trzech, podanych wcześniej tematów. Pracę należy przygotować korzystając z wydawanego przez GUS „Małego rocznika statystycznego Polski”.

W 2020 r., z uwagi na organizowany Powszechny Spis Rolny, tematy konkursowe były związane z rolnictwem i leśnictwem. Uczestnicy oceniali znaczenie polskich lasów, produkcję ważniejszych produktów rolnych i opłacalność produkcji rolnej w naszym kraju.

Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa i pracą szkół w trybie zdalnym poziom XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego był bardzo wysoki. Na adres organizatora napłynęło wiele interesujących prac o wysokim poziomie merytorycznym.

Zwycięzcą i zdobywcą nagrody głównej – laptopa został Jakub Wiśniewski, uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Pozostali autorzy najlepszych prac zostali obdarowani smartfonami, czytnikami e-booków i albumami książkowymi. Jury przyznało też nagrodę specjalną za największą liczbę nadesłanych prac. Otrzymał ją Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie. Pełna lista laureatów i przyznanych nagród jest już opublikowana na stronie internetowej Centralnej Biblioteki Statystycznej w zakładce „Konkurs”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcy i wszystkim nagrodzonym oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej L edycji Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, który odbędzie się w przyszłym roku.


Seminarium naukowe - 30 stycznia 2020

30 stycznia 2020 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyła się kolejna transmisja seminarium naukowego zorganizowanego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Tematem były „Perspektywy rozwoju Warszawy”.

Seminarium składało się z wystąpień i prezentacji komputerowych przedstawionych przez troje prelegentów, przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy. Paulina Nowicka opowiedziała o najważniejszych założeniach wyrażonych w dokumencie  Strategia #Warszawa2030. Bartosz Rozbiewski omówił zagadnienia związane z  planowaniem przestrzeni w Warszawie. Kamil Przyborowski opowiedział o współpracy mniejszych jednostek w ramach metropolii warszawskiej.

Kolejne seminaria, które organizuje Oddział Warszawski PTS również będą transmitowane w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.


Lekcja biblioteczna - 20 stycznia 2020 r.

20 stycznia 2020 r. Centralną Bibliotekę Statystyczną odwiedziły dzieci z  przedszkola Różany Ogródek. Wspólnie z naszymi gośćmi zwiedziliśmy magazyn, w którym na co dzień przechowujemy większość książek, a następnie w czytelni opowiadaliśmy o pracy biblioteki.

Pokazywaliśmy największe skarby z naszych zbiorów, wybieraliśmy rzeczy, które mogą przydać się bibliotekarzowi i czytelnikowi oraz układaliśmy puzzle.

Dziękujemy serdecznie za wizytę i zapraszamy do nas, zarówno starszych, jak i młodszych miłośników książek.

Lekcja biblioteczna - 3 grudnia 2019

3 grudnia 2019 r. Centralną Bibliotekę Statystyczną odwiedziły dzieci i młodzież z ZSS nr 85 i SPS nr 123 w Warszawie. Podczas spotkania w czytelni rozmawialiśmy na temat pracy biblioteki oraz jej zbiorów. Pokazywaliśmy książki, mapy, płyty, plakaty, które udostępniamy na co dzień, a także bawiliśmy się zadając i rozwiązując zagadki i układając puzzle.  

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za miłą wizytę. Zapraszamy też wszystkich do odwiedzania Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Seminarium naukowe - 28 listopada 2019

28 listopada w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej transmitowane było autorskie seminarium naukowe prof. dra hab. Józefa Oleńskiego „Big data jako źródło informacji statystycznych”, zorganizowane przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Podczas seminarium słuchacze mogli dowiedzieć się co oznacza termin „big data”, jakie  możliwości daje praca z dużymi zbiorami informacji pochodzącymi z wielu różnych źródeł i jakie są  możliwości wykorzystania big data jako źródła oficjalnych danych statystycznych.

Wykład i dyskusja będące częścią seminarium były bardzo interesujące i pouczające.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych transmisjach. Będziemy o nich informować na naszej stronie internetowej.

Lekcja biblioteczna dla uczniów - 16 października 2019

16 października 2019 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyła się kolejna lekcja dla młodzieży. Tym razem naszymi gośćmi byli uczniowie szkoły podstawowej nr 355 im. Jana Wedla. Podczas spotkania rozmawialiśmy o pracy biblioteki, o jej historii i zbiorach. Łącząc naukę z zabawą rozwiązywaliśmy również krzyżówki i odgadywaliśmy znaczenie oryginalnych i nietypowych nazw polskich firm.

Dziękujemy bardzo za wizytę i zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w lekcjach i korzystania ze zbiorów naszej biblioteki

Lekcje biblioteczne dla młodzieży 4 i 5 września 2019

4 i 5 września 2019 r. Centralną Bibliotekę Statystyczną odwiedzili uczniowie ośmiu klas z Zespołu Szkół im. Stanisława Wysockiego w Warszawie. Podczas czterech lekcji bibliotecznych nasi goście mogli dowiedzieć się jakie publikacje gromadzimy i udostępniamy. Opowiadaliśmy o naszych zbiorach, dostępnych w sieci serwisie OECD iLibrary i Statystycznej Bibliotece Cyfrowej a także o Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym, który w 2020 r. będzie miał swoją 49. edycję. Wspólnie oglądaliśmy dawne statystyki oraz zwiedziliśmy magazyn zbiorów.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za miłą wizytę. Zapraszamy wszystkich do korzystania dostępnych u nas publikacji i do udziału w naszych lekcjach.

Noc Muzeów 2019

18 maja 2019 r. odbyła się kolejna edycja Nocy Muzeów. Już po raz drugi jej uczestnicy mogli odwiedzić gmach Głównego Urzędu Statystycznego i biorąc udział w grze terenowej poznać świat statystyki publicznej. Jednym z elementów gry była wizyta w Centralnej Bibliotece Statystycznej.

Naszym gościom pokazywaliśmy czytelnię i magazyny,  opowiadaliśmy o działalności biblioteki, można było też obejrzeć wybór publikacji z naszych zbiorów. Przy znajdującym się w czytelni stoisku przygotowanym przez Zakład Wydawnictw Statystycznych zainteresowani mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności wydawniczej GUS.

Wszystkim, którzy nas odwiedzili dziękujemy za spotkanie, miłe rozmowy i wspaniałą atmosferę. Następna Noc Muzeów odbędzie się dopiero za rok, ale już dziś zapraszamy do korzystania z usług Centralnej Biblioteki Statystycznej, która na co dzień udostępnia swój bogaty księgozbiór, liczący już ponad pół miliona woluminów.

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich

10 maja 2019 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbył się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Przy stoiskach informacyjnych można było spotkać się z pracownikami GUS, którzy prezentowali bazy danych, usługi oraz projekty zrealizowane i rozwinięte dzięki unijnemu dofinansowaniu. Była to znakomita okazja do tego, aby porozmawiać ze specjalistami, dowiedzieć się jak gromadzone i udostępniane są dane statystyczne oraz zaopatrzyć się w materiały informacyjne.

Wszystkim gościom dziękujemy serdecznie za wizytę.

Wykład dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

7 maja 2019 r. w naszej czytelni odbył się wykład dla studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Podczas wykładu pracownicy Zakładu Wydawnictw Statystycznych opowiedzieli o działalności wydawniczej GUS, a także zaprezentowali ciekawą wystawę oraz kolejne etapy powstawania książki drukowanej.

Pracownicy CBS opowiedzieli o zasobach biblioteki, o ich udostępnianiu oraz  pokazali wybór najciekawszych publikacji, m.in. książki najstarsze i wyróżniające się nietypową formą wydawniczą. Podczas spotkania oglądaliśmy również zdjęcia i zwiedziliśmy magazyn zbiorów.

Uczestnikom wykładu dziękujemy za miłe spotkanie. Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.

Spotkanie ze studentami z Uniwersytetu Warszawskiego

18 marca 2019 r. gościliśmy w naszej bibliotece studentów kierunku Architektura Przestrzeni Informacyjnych z Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowaliśmy dla nich lekcję na temat działalności informacyjnej Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Rozmawialiśmy na temat gromadzenia i udostępniania zbiorów w naszej czytelni i na odległość. Pokazywaliśmy możliwości naszej strony internetowej. Opowiadaliśmy o digitalizacji zbiorów, działaniach edukacyjnych i współpracy z innymi instytucjami.

W zajęciach uczestniczyli też pracownicy Zakładu Wydawnictw Statystycznych, którzy opowiedzieli i pokazali jak powstają książki, dzięki którym badania GUS mogą być udostępniane wszystkim chętnym, między innymi w Centralnej Bibliotece Statystycznej.

Dziękujemy bardzo za miłe spotkanie. Wszystkich którzy chcieliby wziąć udział w lekcji lub wykładzie w naszej czytelni zapraszamy do kontaktu i wizyty.

Seminarium naukowe 18 kwietnia 2019 r.

18 kwietnia 2019 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej po raz kolejny transmitowane było seminarium naukowe organizowane w siedzibie Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Był to wykład pt.  „Zamożność gospodarstw domowych a rozwój gospodarczy. Rachunek (satelitarny) produkcji domowej” dr Marty Marszałek z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.

Dzięki seminarium mogliśmy dowiedzieć się w jaki sposób można dokonać wyceny pracy domowej, jaką wartość mają i ile czasu zajmują poszczególne czynności  w różnych typach gospodarstw oraz do czego można wykorzystać wyniki badań.

Wykład i towarzysząca mu dyskusja były bardzo ciekawe. Zapraszamy do naszej czytelni na kolejne transmisje. Informacje o terminach i tematyce będą dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Wystawa „230 lat spisów ludności na ziemiach polskich” podczas konferencji w Sejmie.

25 czerwca 2019r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja Rządowej Rady Ludnościowej „Migracje a sytuacja demograficzna Polski”.

Konferencji towarzyszyła przygotowana przez GUS i naszą bibliotekę wystawa „230 lat spisów ludności na ziemiach polskich”. Zaprezentowane na niej zostały dawne urządzenia liczące, nośniki danych, zdjęcia, prezentacja multimedialna przybliżająca historię spisów oraz publikacje ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej. Na wystawie znalazły się zarówno prace w których omówiono wyniki badań spisowych, wydawnictwa informujące o zasadach i celu takich badań, jak i oryginalne publikacje z wynikami spisów ludności z różnych lat.

W zbiorach naszej biblioteki znajdują się publikacje z wynikami wszystkich przeprowadzonych przez GUS spisów ludności, a także niezwykle cenna kolekcja statystyk sprzed 1918 r., między innymi wydawnictwa zawierające wyniki spisów przeprowadzanych przez instytucje centralne i lokalne w okresie zaborów.

Wszystkie te dokumenty można na co dzień oglądać w naszej czytelni. Zapraszamy do nas serdecznie.

Lekcja w czytelni

12 kwietnia 2019 r. w czytelni CBS odbyła się kolejna już lekcja dla dzieci.

Nasi mali goście mogli dowiedzieć się od pracowników GUS co to jest statystyka, do czego jest wykorzystywana, przeprowadzili też własne badanie.

Podczas lekcji opowiadaliśmy również o pracy Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Pokazywaliśmy najciekawsze publikacje z naszych zbiorów, m.in. książki najstarsze, największe i takie, które zostały wydane w nietypowej formie. Zadawaliśmy zagadki dotyczące biblioteki i rozwiązywaliśmy krzyżówki.

Dziękujemy serdecznie  za miłą wizytę. Zapraszamy wszystkich do wizyty w czytelni i korzystania z naszych bogatych zbiorów

Lekcja w czytelni

3 kwietnia 2019 r. w czytelni CBS odbyła się lekcja dla grupy dzieci z województwa małopolskiego.

Pracownicy GUS opowiadali o pracy Urzędu, o tym jak prowadzi się badania statystyczne i do czego są nam one potrzebne.

Nasi goście mogli się również zapoznać z działalnością Centralnej Biblioteki Statystycznej, w której udostępniamy wszystkie  publikacje wydane przez GUS oraz wiele dawnych i współczesnych statystyk z całego świata.

Pokazywaliśmy przykłady takich publikacji, opowiadaliśmy o sposobach korzystania ze zbiorów oraz o naszej codziennej pracy. 

Rozwiązywaliśmy też krzyżówkę i układaliśmy puzzle.

Dziękujemy bardzo za wizytę i zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki.

Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej

26 marca 2019 r. w Centralnej Bibliotece Statystycznej odbyła się kolejna lekcja biblioteczna. 

Tym razem odwiedzili nas uczniowie Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO.

Podczas spotkania pokazywaliśmy naszym gościom książki, mapy, zdjęcia, plakaty a także inne ciekawe publikacje, które mamy w zbiorach i wspaniale się razem bawiliśmy.  Zadawaliśmy zagadki związane z książkami i czytaniem, wspólnie rysowaliśmy idealną bibliotekarkę i bibliotekarza, zastanawialiśmy się co może przydać się czytelnikowi w bibliotece oraz układaliśmy puzzle.

Dziękujemy naszym gościom za spotkanie, które sprawiło nam ogromną radość.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszej czytelni.

„e-usługa OMNIS”

11 lutego 2019 r. Biblioteka Narodowa i Centralna Biblioteka Statystyczna podpisały porozumienie o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego.

Za priorytetowe obszary działań Biblioteki uznały:

  • rozwijanie, integrację i zapewnienie spójności zasobów bibliograficznych, w szczególności poprzez: współkatalogowanie zbiorów, konsultacje bibliotekarzy dziedzinowych przy tworzeniu i modyfikacji deskryptorów przedmiotowych oraz ujednolicanie dotychczas opracowanych rekordów bibliograficznych i wzorcowych;
  • wzajemne wspieranie inicjatyw i działań zmierzających do zapewnienia kompletności zgromadzonych zbiorów, w szczególności: wymianę informacji na temat bieżącego wpływu publikacji, wymianę informacji o materiałach bibliotecznych dostępnych na rynku antykwarycznym i w ofercie aukcyjnej, wzajemne nieodpłatne przekazywanie dubletów ze swoich zbiorów;
  • rozwijanie i łączenie zasobów informacyjnych, w szczególności poprzez: wspólne prace dokumentacyjne, rejestracyjne i źródłoznawcze, scalenie i wspólne uzupełnianie baz bio-bibliograficznych i katalogów centralnych prowadzonych przez biblioteki, wzajemne cyfrowe udostępnianie zbiorów; 
  • współpracę w zakresie profilaktyki ochrony i konserwacji materiałów bibliotecznych oraz działań na wypadek wystąpienia zagrożenia zbiorów, w szczególności poprzez: wypracowanie zaleceń dla opiekunów poszczególnych kategorii materiałów bibliotecznych oraz ich upowszechnienie, wymianę informacji o realizowanych działaniach i metodach profilaktyki i konserwacji.

W ramach porozumienia Biblioteki będą podejmować wspólne inicjatywy i działania, uzgadniać stanowiska w sprawach będących przedmiotem ich zainteresowania i działalności, a także ułatwiać i wspierać współpracę specjalistów bibliotek. Celem porozumienia jest efektywne współdziałanie w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której narzędziem realizacji będzie „e-usługa OMNIS”.

Finał III edycji Olimpiady Statystycznej

13 marca 2019 r. odbył się finał III edycji Olimpiady Statystycznej. W tym roku przeprowadzony został w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej, gdzie trzydziestu najlepszych spośród ponad trzech tysięcy uczestników zmierzyło się z bardzo wymagającym egzaminem w formie pisemnej.

Po finale olimpijczycy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na spotkanie w bibliotece, podczas którego opowiadaliśmy o historii i zasobach CBS oraz wspólnie oglądaliśmy współczesne i dawne publikacje z naszych zbiorów, między innymi statystyki GUS z okresu dwudziestolecia międzywojennego, zagraniczne roczniki, encyklopedie i wydawnictwa o nietypowej formie wydawniczej.

Wszystkim finalistom gratulujemy ogromnej wiedzy i osiągniętego sukcesu. Dziękujemy za miłą wizytę.

Zapraszamy też wszystkich miłośników statystyki do odwiedzenia  naszej biblioteki.


Dzień Otwarty z okazji Dnia Statystyki Polskiej

8 marca 2019 r. czytelnię Centralnej Biblioteki Statystycznej odwiedzili uczestnicy zorganizowanego w GUS Dnia Otwartego. Na gości czekały stoiska informacyjne, przy których można było spotkać się z pracownikami Centralnej Biblioteki Statystycznej, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Wydawnictw Statystycznych oraz porozmawiać na temat zbiorów Biblioteki, pracy w GUS, interesujących baz danych, prowadzonych w Urzędzie działań edukacyjnych a także procesu powstawania książki drukowanej.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili naszą czytelnię i kolejny już raz uczcili w ten sposób Dzień Statystyki Polskiej.

Seminarium 19.12.2018

19 grudnia 2018 w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej transmitowane było kolejne seminarium naukowe, które odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

W pierwszej części dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie przedstawił działalność urzędu, opowiadając o działalności badawczej, publikacyjnej, promocyjnej i współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

Następnie dr Andrzej Jakubowski z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych wygłosił wykład pod tytułem „Wyzwania rozwoju miast przygranicznych”. Poruszone zostały takie zagadnienia jak wspólne cechy i różnice pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przygranicznymi, wpływ granicy na sytuację społeczno-ekonomiczną, zalety, wady i możliwości jakie daje przygraniczne położenie miasta. Zagadnienia omawiane były na przykładach, wystąpienie zakończyła dyskusja i pytania słuchaczy.

Zapraszamy na następne transmisje które przeprowadzimy w naszej czytelni już w przyszłym roku. Informacje o terminach i tematyce będą pojawiać się na stronie Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Seminarium dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku

14 lutego 2019 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyło się seminarium zorganizowane dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku. Pan Wiesław Łagodziński Wiceprezes Rady Głównej i Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego wygłosił wykład pt. „Rachunki narodowe – czym są i jak się je liczy”.

Dzięki seminarium można było dowiedzieć się jak dzięki systemowi rachunków narodowych bada i opisuje się rozwój kraju, jaka jest historia takich badań, co pokazują nam pomiary  wielkości dochodu narodowego, produktu krajowego brutto, deficytu budżetowego czy długu publicznego.

Wykład wzbogacony został prezentacją komputerową i zakończony interesującą dyskusją.

Było to już drugie spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowane w naszej bibliotece. Dziękujemy serdecznie autorowi wykładu oraz wszystkim jego uczestnikom i zapraszamy gorąco do odwiedzin naszej czytelni

Wizyta zwycięzców konkursu „Mój rodzic pracuje w statystyce”.

15 stycznia 2019 r. w naszej bibliotece gościliśmy zwycięzców konkursu plastyczno-literackiego „Mój rodzic pracuje w statystyce”. Autorzy najlepszych prac wraz ze swoimi rodzicami zwiedzali ważne miejsca mieszczące się w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego, między innymi czytelnię CBS.

Podczas spotkania opowiadaliśmy, jak dzięki bibliotece udostępnia się dane statystyczne, pokazywaliśmy przykłady publikacji z naszych zbiorów, zaprezentowaliśmy dawne zdjęcia oraz stronę internetową.

Dziękujemy bardzo za miłą wizytę, autorom wyróżnionych prac konkursowych serdecznie gratulujemy. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Lekcja biblioteczna dla młodzieży

14 grudnia 2018 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyła się kolejna lekcja biblioteczna dla młodzieży z województwa małopolskiego. Nasi goście odwiedzili Główny Urząd Statystyczny, by dowiedzieć się czym zajmują się statystycy oraz w jaki sposób i w jakim celu przeprowadza się badania statystyczne. Podczas lekcji opowiadaliśmy też o roli naszej biblioteki i pokazaliśmy przykłady interesujących publikacji, które można znaleźć w naszych zbiorach.

Dziękujemy bardzo za miłą wizytę.

Lekcja biblioteczna dla młodzieży

13 grudnia 2018 r. mogliśmy opowiedzieć o Centralnej Bibliotece Statystycznej kolejnej grupie młodzieży. Tym razem byli to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 355, którzy odwiedzili Główny Urząd Statystyczny, by wziąć udział w lekcji na temat statystyki . Lekcja odbyła się w naszej czytelni. Pierwsza część lekcji poświęcona była bibliotece i publikacjom, które można w niej znaleźć a także zasadom korzystania ze zbiorów.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych bogatych zasobów. 

Lekcja biblioteczna dla młodzieży

30 listopada 2018 r. odbyła się u nas kolejna lekcja biblioteczna. Tym razem w naszej czytelni gościliśmy czterdziestoosobową grupę uczniów kilku szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Podczas lekcji opowiadaliśmy co to jest statystyka oraz jaką rolę pełni Centralna Biblioteka Statystyczna. Pokazywaliśmy nasze książki, zwiedziliśmy magazyn zbiorów a także bawiliśmy się układając origami i rozwiązując krzyżówkę. Dziękujemy naszym gościom za bardzo miłe spotkanie.

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku

29 listopada 2018 r. naszą bibliotekę odwiedzili słuchacze Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Towarzystwie Demokratycznym Wschód. Podczas spotkania zorganizowanego w czytelni nasi goście mogli obejrzeć film o działalności Głównego Urzędu Statystycznego, poznać historię Centralnej Biblioteki Statystycznej, dowiedzieć się jakie posiada ona zbiory oraz jak są one udostępniane. Korzystając z prezentacji komputerowej  oraz zorganizowanej wystawy pokazywaliśmy też interesujące publikacje statystyczne i historyczne. Wizyta sprawiła nam ogromną radość, serdecznie dziękujemy naszym gościom za wizytę. Wspólnie z Uniwersytetem Otwartym Trzeciego Wieku planujemy organizację kolejnych spotkań w przyszłości.

11 listopada 2018. Setna rocznica odzyskania niepodległości.

W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji w naszej czytelni została przygotowana okolicznościowa wystawa. W otwarciu wystawy uczestniczyli pracownicy Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Prezentowane publikacje pochodzą ze zbiorów biblioteki. Mamy nadzieję, że wystawa umili Państwu wizytę u nas oraz zachęci do zainteresowania historią naszego kraju i sięgnięcia po kolejne książki, które na co dzień udostępniamy.

Seminarium 18.10.2018

Czytelnicy odwiedzający Centralną Bibliotekę Statystyczną po raz kolejny mogli obejrzeć transmisję z autorskiego seminarium naukowego, które cyklicznie organizuje w swojej siedzibie Polskie Towarzystwo Statystyczne, uświetniając w ten sposób obchody 100lecia powstania GUS.

18 października 2018 r. prof. dr hab. Jerzy Cieślik wygłosił wykład pt. Przedsiębiorczość XXI w. – wyzwania dla nauki, polityki i statystyki”. Seminarium dotyczyło m.in. takich zagadnień, jak: spór o rolę przedsiębiorczości, pomiary aktywności przedsiębiorczej, segmentacja sektora przedsiębiorstw, innowacyjność czy relacje pomiędzy przedsiębiorczością a światem statystyki, nauki i polityki. Wykład tradycyjnie był transmitowany na żywo w naszej czytelni, przy wykorzystaniu dużego ekranu i rzutnika.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w kolejnych seminariach, które również będziemy transmitować. Informacje o nich będziemy umieszczać w naszym dziale „Wiadomości”.

Warszawski Festiwal Kultury bez Barier

W 2018 r. odbywa się szósta edycja Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier, w ramach którego prawie osiemdziesiąt  instytucji  pokazuje swą dostępność dla osób niepełnosprawnych i wykluczanych. W tym roku w imprezie wzięły również udział Główny Urząd Statystyczny i Centralna Biblioteka Statystyczna, która 4 października gościła dwie grupy uczestników festiwalu.

W czytelni CBS z  gośćmi spotkali się pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego oraz naszej biblioteki. Ponieważ część gości stanowiły osoby głuche, w spotkaniach brali udział tłumacze języka migowego.

Po powitaniu odwiedzający obejrzeli prezentację pokazującą dostępność urzędu dla osób niepełnosprawnych oraz możliwości i zalety pracy w GUS – pracodawcy równych szans. W dalszej części spotkania  opowiadaliśmy o naszej bibliotece, jej zbiorach i ich dostępności. Pokazywaliśmy też jak można korzystać ze zbiorów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Goście mogli również obejrzeć wybór interesujących publikacji z naszego księgozbioru i Biblioteki Cyfrowej.

Uczestnictwo w Warszawskim Festiwalu Kultury Bez Barier było dla nas niezwykle miłym i cennym doświadczeniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów, które są dostępne dla wszystkich miłośników książek i statystyk.

Seminarium 20.09.2018

20 września 2018 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej można było obejrzeć kolejną transmisję autorskiego seminarium naukowego, odbywającego się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Prof. dr hab. Józef Oleński wygłosił wykład pt. „Społeczne środowisko informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy”. Seminarium zostało zadedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.


Podczas seminarium mogliśmy posłuchać o tym jak duże znaczenie ma dziś wiarygodna i  rzetelna informacja dla indywidualnego odbiorcy, grup ludzi oraz państw a także o obiegu informacji we współczesnym świecie.  Przedstawiona została m.in. rola środków masowego przekazu, nowych technologii czy sieci internetowej. Omawiane były możliwości ich rozwoju ale też zagrożenia związane z pojawianiem się informacji nieprawdziwych i mało wartościowych. Ważną cześć wykładu stanowiła kwestia bezpieczeństwa i wiarygodności oraz roli jaką powinny pełnić w ich ochronie instytucje państwowe oraz statystyka publiczna.


Centralna Biblioteka Statystyczna planuje przeprowadzenie kolejnych transmisji seminariów naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Zapraszamy do odwiedzin naszej czytelni.

Spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza

11 września 2018 r. w naszej czytelni odbyło się szczególne spotkanie. Zorganizowane zostało we współpracy Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Spotkanie poświęcone było pamięci Andrzeja Jopkiewicza, zmarłego w 2017 r. zasłużonego dla naszego środowiska bibliotekarza i bibliografa.

Andrzej Jopkiewicz pracował w Dziale Bibliografii Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, w Centralnej Bibliotece Wojskowej a następnie, w latach 1973-2004, w Centralnej Bibliotece Statystycznej, w której pełnił  funkcję dyrektora a potem wicedyrektora. Był jednym z założycieli reaktywowanego w 1981 r. Polskiego Towarzystwa Statystycznego, wybitnym działaczem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, autorem i współautorem licznych publikacji bibliograficznych, historycznych i popularyzatorskich dotyczących statystyki,  informacji naukowej i dziejów Warszawy.

Podczas wtorkowego spotkania pana Andrzeja Jopkiewicza wspominali jego przyjaciele i współpracownicy. Mogliśmy usłyszeć jakim człowiekiem był na co dzień, opowiadano o  jego dokonaniach zawodowych we wszystkich instytucjach, w których pracował i działał, o opublikowanych pracach, licznych zainteresowaniach i pasjach oraz niezwykłej, podkreślanej przez wszystkich, szlachetności charakteru.

Podczas spotkania można było również obejrzeć wystawę publikacji Andrzeja Jopkiewicza pochodzących ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za obecność. Szczególnie jesteśmy wdzięczni za możliwość usłyszenia Państwa wspomnień. Były one niezwykle cenne zarówno dla tych, którzy Pana Dyrektora znali, jak i dla tych którzy nie mieli okazji spotkać go osobiście.

My Polacy 1918-2018

15 sierpnia 2018 r., w Święto Wojska Polskiego, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  Narodowy Bank Polski zorganizował na placu Piłsudskiego w Warszawie widowisko połączone z piknikiem rodzinnym „My Polacy 1918-2018”, objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Główny Urząd Statystyczny był oficjalnym partnerem tego wydarzenia, a Centralna Biblioteka Statystyczna współuczestniczyła w przygotowaniu stoiska Urzędu. Na stoisku w godzinach 17.00–20.00 podejmowaliśmy znaczącą kilkusetosobowa grupę gości, opowiadając o stuletniej historii GUS oraz promując dotychczasowe osiągnięcia polskiej statystyki publicznej. Biblioteka eksponowała w gablotach muzealnych najstarsze wydane przez GUS publikacje z okresu tworzenia się II Rzeczypospolitej. Na życzenie gości udostępnialiśmy je do przeczytania w trakcie imprezy, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Następnie, o godz. 20:30 wspólnie obejrzeliśmy  widowisko teatralno-muzyczne pt. „Wolność we krwi”, przedstawiające historię Polski na przykładzie losów rodziny Poleskich od 11 listopada 1918 r. po dziś dzień.


Dziękujemy wszystkim, którzy 15 sierpnia odwiedzili nasze stoisko.  Zapraszamy Państwa do czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej, gdzie na co dzień udostępniamy wszystkie publikacje z naszych bogatych zbiorów.

Noc Muzeów 2018

19 maja 2018 r. aż do północy gmach  Głównego Urzędu Statystycznego gościł uczestników Nocy Muzeów. Jedną z atrakcji była możliwość wizyty w Centralnej Bibliotece Statystycznej, również w takich pomieszczeniach, które na co dzień nie są dostępne dla czytelników.

Naszych gościom pokazywaliśmy czytelnię, magazyny i pracownię digitalizacyjną. Opowiadaliśmy o naszej historii i zasobach, można było też obejrzeć wystawę publikacji ze zgromadzonych w ciągu stu lat zbiorów, między innymi najstarsze książki z XVIII w.

Było nam bardzo miło się z Państwem spotkać. Dziękujemy wszystkim, którzy wśród wielu innych atrakcji wybrali wizytę u nas. Było to ponad 360 osób. Z rozmów wiemy, że wielu z Państwa odwiedziło nas po raz pierwszy.

Zapraszamy do kolejnych spotkań, korzystania ze zbiorów w naszej czytelni i on-line oraz odwiedzin podczas następnej Nocy Muzeów za rok.

„Edukacja statystyczna w CBS” seminarium z okazji 100 lat Centralnej Biblioteki Statystycznej.

W 2018 r. Centralna Biblioteka Statystyczna obchodzi setną rocznicę swojego powstania. Z tej okazji 9 maja zorganizowane zostało okolicznościowe seminarium pod tytułem „Edukacja statystyczna w CBS”.

Dyrektor Biblioteki, Pani Bożena Łazowska powitała wszystkich uczestników, uroczyście rozpoczynając konferencję oraz przedstawiła plany działań w zakresie edukacji, które Biblioteka ma zamiar realizować w przyszłości. Pan Remigiusz Tworzydło z Działu Informacji i Bibliografii opowiedział o prowadzonych obecnie w CBS działaniach edukacyjnych. Pani Emilia Andrzejczak, naczelnik Biura Organizacji i Kadr GUS przedstawiła działalność edukacyjną prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny i inne instytucje statystyki publicznej. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę okolicznościową pod tytułem „Centralna Biblioteka Statystyczna 1918-2018” przygotowaną przez Panią Dorotę Kierską kierującą Działem Udostępniania Zbiorów.

W konferencji wzięli udział wszyscy pracownicy CBS oraz zaproszeni goście z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wizytę, życzenia oraz bardzo miłe spotkanie. Centralna Biblioteka Statystyczna zaprasza wszystkich do odwiedzin i do korzystania ze zbiorów w kolejnym już stuleciu swojego istnienia.

Seminarium 26.04.2018

26 kwietnia 2018 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej można było obejrzeć kolejną transmisję seminarium naukowego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Tym razem mogliśmy wysłuchać wykładu pana prof. dr hab. Tadeusza Szumlicza pt. „Jakie zabezpieczenie emerytalne?”.

Dzięki seminarium dowiedzieliśmy się jak skonstruowane były dawne i obecny system emerytalny oraz jak mógłby on wyglądać w przyszłości.

Przedstawione zostały zasady obliczania emerytury oraz to jak wysokość świadczeń zależy od wieku i stażu pracy.

Omówione zostały możliwe rozwiązania obecnych problemów, pomysły zmian oraz korzyści i zagrożenia z nich wynikające.

Pan profesor przedstawił również zasady działania i nadzieje związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Temat ubezpieczeń społecznych i przyszłych emerytur jest dziś częstym przedmiotem dyskusji, seminarium dostarczyło zatem wielu interesujących i potrzebnych informacji.

O kolejnych transmisjach, które będzie można obejrzeć w czytelni CBS poinformujemy wkrótce na naszej stronie internetowej.

Wideokonferencja 13.04.2018

„Rozwój gospodarczy Polski” seminarium naukowe transmitowane w czytelni CBS.

13 kwietnia 2018 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej na dużym ekranie transmitowane było seminarium naukowe dr hab. Cecylii Leszczyńskiej pt. „Rozwój gospodarczy Polski”. Seminarium zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Statystyczne jako część obchodów 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. 

Pani Cecylia Leszczyńska przedstawiła interesującą prezentację na temat rozwoju gospodarczego Polski od 1918 r. aż do czasów współczesnych. Przy pomocy tabel, wykresów i zdjęć pokazane zostały największe osiągnięcia, przeprowadzane reformy, zrealizowane plany, ale też pojawiające się problemy i okresy kryzysu. Omówione zostały najważniejsze wydarzenia z historii polskiej gospodarki XX wieku, począwszy od tworzenia podstaw odradzającego się po okresie zaborów państwa aż po proces integracji z Unią Europejską. Wykład był niezwykle interesujący i pouczający.

Centralna Biblioteka Statystyczna planuje transmisje kolejnych seminariów naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Statystyczne w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia naszego działu Wiadomości i odwiedzin czytelni CBS.


Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy

23 marca 2018 r. Centralną Bibliotekę Statystyczną odwiedzili uczniowie i opiekunowie, uczestnicy spotkania „Statystyka bez barier, bo liczą się wszyscy”.

Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o funkcji naszej biblioteki, o tym jak duże mamy zbiory, jakie publikacje można u nas znaleźć oraz jak zostać naszym czytelnikiem.

Podczas spotkania można było obejrzeć dawne i współczesne roczniki statystyczne oraz wydawnictwa kartograficzne: atlasy i różne rodzaje map, m.in mapy plastyczne polskich gór. Na koniec spotkania wspólnie układaliśmy puzzle o tematyce związanej z biblioteką. Wszyscy goście otrzymali też nasze materiały informacyjne i dyplomy.


Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie, które sprawiło nam ogromną radość.

Zapraszamy serdecznie kolejne grupy oraz czytelników indywidualnych do odwiedzin Centralnej Biblioteki Statystycznej i korzystania z jej bogatych zasobów.


Finał II edycji Olimpiady Statystycznej

13 marca 2018 r. odbył się finał II edycji Olimpiady Statystycznej. Czytelnię CBS odwiedzili uczestniczący w finale uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami i opiekunami. Naszym gościom przedstawiliśmy prezentację „100 lat działalności GUS w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej”. Opowiadaliśmy o roli, jaką pełni nasza biblioteka w strukturach statystyki publicznej i pokazywaliśmy dawne oraz współczesne publikacje. Przybliżaliśmy sposoby korzystania z naszych zbiorów i pokazywaliśmy jakie możliwości wyszukiwawcze i bogactwo dokumentów oferuje tworzona przez nas Statystyczna Biblioteka Cyfrowa.

Serdecznie dziękujemy uczniom i towarzyszącym im opiekunom za odwiedziny i miłe spotkanie.  Wszystkim finalistom Olimpiady Statystycznej gratulujemy ogromnej wiedzy i osiągniętych wyników oraz życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

Dzień Otwarty 9 marca 2018 r.

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej 9 marca 2018 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym zorganizowany został dzień otwarty. Impreza odbyła się w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Przy zorganizowanych w sali czytelnianej stoiskach informacyjnych pracownicy naszej biblioteki i poszczególnych departamentów GUS opowiadali o swojej pracy, objaśniali działanie tworzonych w urzędzie baz danych oraz odpowiadali na zadawane pytania. Każdy odwiedzający mógł zaopatrzyć się w okolicznościowe gadżety i materiały informacyjne. Wszyscy chętni mogli też wziąć udział w konkursach wiedzy statystycznej.

Odwiedzający stoisko Centralnej Biblioteki Statystycznej mogli poznać naszą historię oraz dowiedzieć jak dzisiaj wygląda praca bibliotekarzy. Opowiadaliśmy o naszym księgozbiorze i o usługach dostępnych w czytelni, informatorium a także świadczonych na odległość. Pokazywaliśmy dawne roczniki i publikacje z wynikami spisów ludności, prezentowaliśmy funkcje i serwisy dostępne na naszej stronie internetowej: katalogi zbiorów, serwis OECD iLibrary oraz Statystyczną Bibliotekę Cyfrową, w której udostępniamy najcenniejsze publikacje w wersji elektronicznej. Naszych gości obdarowywaliśmy ulotkami Centralnej Biblioteki Statystycznej, ekslibrisami oraz interesującymi publikacjami z dziedziny statystyki.

Wszystkim, którzy nas odwiedzili serdecznie dziękujemy za wizytę oraz ciekawe dyskusje przy naszym stoisku informacyjnymi. Wszelkie uwagi i sugestie na pewno wykorzystamy podczas naszej pracy.  

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszej biblioteki i korzystania z jej bogatych zbiorów.

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2 marca 2018 r. Centralna Biblioteka Statystyczna gościła uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas przeprowadzonej lekcji opowiadaliśmy o naszej bibliotece, pracy bibliotekarzy, wypożyczaniu książek oraz wspólnie oglądaliśmy publikacje z naszego księgozbioru. Na ich przykładzie sprawdzaliśmy jak  przedstawia się dane przy pomocy tabel, wykresów i map. Rozmawialiśmy też o pracy statystyków, a potem wspólnie się w nich bawiliśmy, badając jaki mamy kolor oczu, włosów, zwierzęta domowe i wybierając ulubione owoce oraz pory roku. Układaliśmy wykresy z kartonów, cukierków i roczników oraz puzzle. Graliśmy też w gry statystyczne dostępne na portalu edukacyjnym GUS, bawiąc się w mini spisy oraz obliczając średni wzrost grupy osób.

Dziękujemy naszym gościom za wizytę. Sprawiła nam ona ogromną radość. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzin Centralnej Biblioteki Statystycznej i korzystania z jej bogatych zbiorów.

Wizyta uczniów Społecznego Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego

13 lutego 2018 r. naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie Społecznego Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego w Warszawie. Podczas lekcji bibliotecznej, która odbyła się w czytelni opowiadaliśmy o dawnych i współczesnych badaniach statystycznych, sposobach udostępniania wyników takich badań oraz roli jaką pełni Centralna Biblioteka Statystyczna.

Nasi goście mogli poznać historię biblioteki, dowiedzieć się jaki księgozbiór posiadamy oraz jak można z niego korzystać. Wspólnie oglądaliśmy dawne książki, mapy, karty pocztowe i inne interesujące wydawnictwa z naszych zbiorów.  

Podczas wizyty uczniowie wyszukiwali również dane potrzebne do tworzonego przez siebie projektu gimnazjalnego, wykorzystując publikacje GUS z okresu dwudziestolecia międzywojennego, roczniki wydawane współcześnie oraz zasoby elektroniczne dostępne w lektorium komputerowym.

Zbiory Centralnej Biblioteki Statystycznej to bogate źródło danych umożliwiających tworzenie wszelkiego rodzaju prac naukowych i projektów badawczych. Zapraszamy grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne do kontaktu, odwiedzin i korzystania ze zbiorów naszej biblioteki.

Spotkanie z młodzieżą z Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej TPD „Helenów”

11 grudnia 2017 r. w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej gościli podopieczni Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”.

Spotkanie było bardzo miłe. Rozmawialiśmy o bibliotece i pracy w niej, pokazywaliśmy zdjęcia, książki, mapy, plakaty i pocztówki z naszych zbiorów a nawet układaliśmy puzzle.

Dziękujemy naszym gościom za wizytę oraz wspólną zabawę i zapraszamy do kolejnych odwiedzin. Zachęcamy również wszystkich do korzystania z naszych bogatych zbiorów.

Wirtualny spacer po bibliotece

Na naszej stronie internetowej jest dostępna nowa zakładka: „Wirtualny spacer po bibliotece”.

Spacer pozwala na oglądanie na ekranie komputera panoramicznych widoków wnętrz Centralnej Biblioteki Statystycznej, również  miejsc niedostępnych na co dzień  dla czytelników.

Po wszystkich pomieszczeniach możemy spacerować przy pomocy myszki i rozwijanego menu w rogach ekranu.

Podczas oglądania możemy także dowiedzieć się czym zajmują się pracownicy poszczególnych działów.

Serdecznie dziękujemy twórczyni wirtualnego spaceru, Pani Edycie Leśniarek z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze i zapraszamy do, nie tylko wirtualnych, odwiedzin.

Kondolencje.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 10 października 2017 roku zmarł

Andrzej Jopkiewicz

bibliotekarz, bibliograf,

wieloletni dyrektor i wicedyrektor
Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca.

Był inicjatorem wielu rozwiązań rozwojowych,

kształtujących profil naukowy Biblioteki.

Utworzył w CBS  Dział Bibliografii i Dział Informacji Statystycznej, w których wydawane były wielotomowe serie: „Bibliografia Wydawnictw GUS”, „Bibliografia piśmiennictwa demograficznego” oraz „Bibliografia Piśmiennictwa Statystycznego (bez wydawnictw GUS)”, „Roczniki statystyczne świata
w zbiorach CBS”, „Zestawienia Bibliograficzne” i „Biuletyny CBS”.

Prowadził działania popularyzujące wiedzę statystyczną. Organizował Konkurs ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego dla młodzieży szkół średnich. Był autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących Warszawy, historii literatury i informacji naukowej.

Był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz  zasłużonym działaczem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania” i odznaką „Zasłużony pracownik informacji naukowo-technicznej”.

Żegnamy naszego Kolegę oddanego działalności na rzecz statystyki,

 bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Żegnamy przyjaznego i otwartego na pomoc innym Człowieka.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy

Centralnej Biblioteki Statystycznej

im.Stefana Szulca

 

10.10.2017 - wizyta członków Stowarzyszenia „Bardziej Kochani”

10 października 2017 r. Centralną Bibliotekę Statystyczną odwiedzili członkowie Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.

Podczas wizyty w czytelni nasi goście mogli dowiedzieć  się czym zajmuje się biblioteka, w jaki sposób udostępnia swoje zasoby oraz na czym polega praca bibliotekarzy. Wszyscy mogli zapoznać się z interesującymi publikacjami z naszych zbiorów. Na ich przykładzie opowiadaliśmy jaki księgozbiór posiadamy, jakie statystyki można u nas znaleźć, a także jak ciekawie mogą być one prezentowane.  Obejrzeć można było dawne i współczesne publikacje z wielu krajów, między innymi dawne roczniki statystyczne, plakaty i karty pocztowe a także interesujące egzemplarze map i atlasów. Na koniec wszyscy goście otrzymali nasze materiały informacyjne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za odwiedziny. Wspólne spotkanie było dla nas ogromną przyjemnością. Z wielką niecierpliwością czekamy na kolejne podobne wizyty w przyszłości i zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017

18 i 19 maja 2017 r. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca gościła uczestników Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Z tej okazji w naszej czytelni zaprezentowana została wystawa dawnych map oraz zdjęć pokazujących zmiany wystroju sali czytelnianej na przestrzeni lat. Można było również obejrzeć współczesne i historyczne publikacje statystyczne i kartograficzne z całego świata.

Podczas przedstawionej prezentacji komputerowej opowiadaliśmy o działalności biblioteki i jej zbiorach. Pokazaliśmy też możliwości wyszukiwania informacji i korzystania z naszych zasobów na odległość. Zaprezentowana została dostępna na naszej witrynie Statystyczna Biblioteka Cyfrowa, jej funkcje oraz interesujące przykłady udostępnianych przy jej pomocy publikacji z XIX i XX wieku.

Na koniec wszyscy chętni mogli zapoznać się z dostępnym w czytelni księgozbiorem oraz  wydawnictwami  cyfrowymi z lektorium komputerowego. Można było również zaopatrzyć się w publikacje statystyczne wydane przez Główny Urząd Statystyczny i Eurostat oraz materiały informacyjne CBS.

Wszystkim, którzy odwiedzili naszą czytelnię podczas Dni Otwartych serdecznie dziękujemy za wizytę, zainteresowanie oraz interesującą dyskusję. Zapraszamy do kolejnych wizyt i korzystania z naszych zbiorów w przyszłości.
Finał I edycji Olimpiady Statystycznej

19 kwietnia 2017 r. odbył się finał I edycji Olimpiady Statystycznej. Jedną z atrakcji przygotowanych dla finalistów i ich opiekunów była wizyta w Centralnej Bibliotece Statystycznej.

Podczas spotkania nasi goście mogli poznać historię biblioteki począwszy od momentu jej powstania w 1918 r. oraz dowiedzieć się jak wygląda nasza praca dzisiaj. Omawiane były dostępne w bibliotece usługi, zbiory w formie tradycyjnej i cyfrowej a także zasady korzystania z nich w czytelni, lektorium komputerowym oraz na odległość.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazywane w czytelni interesujące publikacje, m.in. statystyki z XIX w., dawne i współczesne wydawnictwa Głównego Urzędu Statystycznego, ciekawe wydawnictwa kartograficzne i zagraniczne roczniki statystyczne, których bogaty zbiór posiadamy i udostępniamy. Wszyscy chętni mogli też zwiedzić bibliotekę.

Zwycięzcom i finalistom Olimpiady Statystycznej serdecznie gratulujemy.  Dziękujemy za miłe spotkania. Wszystkich zapraszamy do odwiedzin i jak najczęstszego korzystania ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej.


Do góry